Palvelut

Palvelutuotteemme

AdviZin apukeinot vähemmän kankeaan digiloikkaan

Liiketoiminnalle kriittiset komponentit, tieto­järjestelmät ja ohjelmistot

Tunnistaminen, riskit, korjaavat toimenpiteet, kehittäminen ja muutos­johtaminen.

ICT-infrastruktuurin kyvykkyys digitali­saation eri tasoille

Nykytila, kehityssuunta, suunnittelu ja toteutus.

Tietohallinnon ohjaaminen ja ICT-palveluiden hallinta liike­toiminnan tarpeisiin

Sopimusten tarkastelu, muutostarpeet ja toiminnan muutos­johtaminen.

Tietoturva­strategian ja tieto­suoja­strategian muodostaminen sekä kyber­turvallisuus 

Tavoitteiden asettaminen ja strategian määrittely sekä toiminnan muutos­johtaminen ja oikeiden teknologisten ratkaisujen valinta.

Tiedolla johtaminen ja analytiikka, teknologia- sekä ohjelmisto­ratkaisuilla

Tunnistetaan merkityksellinen tieto, arvioidaan tietomassojen saavu­tettavuus ja tietoturvan sekä tietosuojan tarve, asetetaan tiedon esittämiselle tavoite ja osoitetaan kehitet­tävät rajapinnat, projektin hallinta ja muutoksen johtaminen.

Viitekehykset ja toiminta­järjestelmät 

Suunnittelu, oma-arviointi, kumppanin valinta ja sertifiointi.

Palvelu­muotoilu 

Tunnistetaan asiakaskokemus, suunnittelu, toteutus­vaihtoehdot ja asiakas­kokemusten arviointi, joiden tuotoksista saadaan asiakkaan tarvetta ymmärtävä palvelukokemus.

ICT-projektien hallinta 

Ohjaamisen sekä projekti­johtamisen määrittely tarjous­pyynnössä, tarjousten arviointi, sopimus­neuvottelut, projektin ohjaaminen ja hallinta.