Muutos­johtaminen on jatkuvaa muutok­sessa johtamista

Muutosjohtamisen asian­tuntija

Uutta tuntematonta tiedossa? AdviZ auttaa löytämään oikean tien muuttuviin liike­toiminta­malleihin.

AdviZ Oy on yritysten kokenut asiantuntija­kumppani, joka luovii, löytää, ohjaa ja sovittelee yritystä liike­toiminnan erilaisissa muutoksissa, joissa perinteinen johtaminen tarvitsee rinnalleen ulko­puolista tukea. 

Lähtötilanne on usein se, että yrityksen johdolla on jo ideoita liiketoiminnan kehit­tämisestä, mutta siinä tarvittavat työkalut, tekeminen ja johtamisen tavat hakevat vielä niitä oikeita toiminta­malleja. Sellaisia, joilla muutos viedään maaliin kustannus­tehokkaasti, sulautetaan sujuvasti osaksi yritys­toimintaa ja lopulta parannetaan tulosta.

Ota yhteyttä →

Toimintamalli

Kiinni idean tai ongelman ytimeen

Muutokseen vaikuttavien tekijöiden kartoitus →

Ratkaisu­vaihto­ehtojen esittely

Erilaisten ratkaisu­vaihto­ehtojen läpi­käynti →

Toteutus ja seuranta

Valitun ratkaisumallin käyttöön­otto ja seuranta →

AdviZ Oy

Yrityksen perustaja ja toimitus­johtaja Marko Jalonen on luotsannut vuodesta 2015 useita asiakkaita kohti onnistuneita yritystarinoita. Kaiken pohjana on aito kiinnostus liiketoiminnan kehittämiseen, innovointiin ja kaikkeen siihen, mikä parantaa yrityksen kannattavuutta. 

AdviZin ydinosaamista ovat korkean teknologian liiketoiminta, kuten tieto­järjestelmien ja ICT-ratkaisujen kehittäminen. Mikäli eritoten näillä osa-alueilla on aika siirtää yrityksesi uudelle tasolle, jutellaan lisää!

​​​​​​​

Lisätietoa LinkedIn-profiilissa →

Asiakkaan kertomaa

“AdviZ Oy on toiminut viimeisen kolmen vuoden aikana kierto­talouskonsernimme ulkopuolisena asian­tuntijana/controllerina ICT-ohjelmistojen ja -teknologioiden uudistuksessa, kuten myös toiminta­järjestelmämme kehit­tämisessä ja siihen liittyvissä auditoinneissa. Ulkopuolisen asiantuntijan ja AdviZin toiminta­mallin käyttäminen ICT-palveluissa on todettu kustannus­tehokkaaksi ja parhaan lopputuloksen tarjoavaksi ratkaisuksi konsernillemme, sillä meiltä ei löytynyt ennestään tällaista erityis­osaamista."

-Anne Sjöberg, Palvelupäällikkö, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy

 

"Marko Jalonen on toiminut meillä LHJ Groupissa oikeana kätenä ja teknisenä asian­tuntijana erityisesti ydin­osaamisalueemme ulko­puolisissa teknisissä ratkaisuissa jo pitkään. Erityisesti tällaisia ovat olleet monenkirjavat it-asiat, joiden osalta moitteeton sujuvuus varsinaisen toimialan kanssa on ollut ehdoton edellytys ihan joka päivä. Vuosia jatkunut yhteistyö ja toimialan hyvä tuntemus on mahdol­listanut yhteis­työn myös toiminta­järjestelmään liit­tyvissä asiantuntija­tehtävissä. Laatu- ympäristö- ja turval­lisuusjär­jestelmien prosessien kehittäminen yhdessä teknisenä asian­tuntijana toimivan sparraajan kanssa on tehostanut ja kehittänyt toiminta­tapojamme ruohon­juuritasolta johto­ryhmä­työskentelyyn saakka."

-Immo Sundholm, Toimitusjohtaja, LHJ Group