Muutos­johtaminen on jatkuvaa muutok­sessa johtamista

Muutosjohtamisen asian­tuntija digitalisaatiossa

Uutta tuntematonta tiedossa? AdviZ auttaa löytämään oikeat menetelmät ja työkalut jatkuvasti etenevässä digitalisaatiossa.

Kaikki liiketoiminnan sidosryhmät ovat asiakkaita, joille on annettu arvolupaus. Asiakasrajapinnat kehittyvät ja muuttuvat, ja muutokseen on vastattava teknologisilla ratkaisuilla, jotka antavat asiakkuuteen lisäarvoa. AdviZ Oy on yritysten kokenut asiantuntija­kumppani, joka ohjaa kehittymään oikeaan suuntaan, ottaen huomioon liiketoiminnan vaatimukset sekä asiakastarpeet.

Perinteinen IT-johtaminen ja ICT-palveluiden ostaminen muodostavat useimmiten lisäkuluja, koska toimittajat vastaavat ensisijaisesti heille esitettyyn tarjouspyyntöön, eivät niinkään asiakkaan kehittämiseen. Palvelu- ja ohjelmistotoimittajat on saatava sitoutumaan paremmin asiakasyrityksen liiketoiminnan tavoitteisiin – tässä digitalisaation asiantuntijan kokemukset sekä laajat tiedot eri toimittajista ovat avainasemassa. Ne nopeuttavat ja selkeyttävät muutosta sekä tavoitetarkkuutta. Tutustu palveluihimme »

Ota yhteyttä »

AdviZin avulla digiloikka on helpompi tehdä

Ennustamme, että vuonna 2025 on edelleen suuri määrä yrityksiä, jotka tallentavat ja ylläpitävät omalle liiketoiminnalleen merkityksellistä dataa ja asiakastietoa ohjelmistoissa sekä palvelimissa, jotka on otettu käyttöön vuosikymmeniäkin sitten. ICT-maailma on jatkuvasti kiihtyvässä kehityksessä, eikä toki kaikkea ATK:ta tarvitse osata itse, mutta ICT-palvelut ja -ohjelmistot ovat kuitenkin yrityksen toiminnan mahdollistava infrastruktuuri.

On siis huolehdittava, että digiloikkaan vaadittava matka ei kasva liian suureksi. Tässä me voimme auttaa yritystäsi. Liiketoimintasi saa lisäarvoa siitä, että voitte yrityksessäsi keskittyä omaan tekemiseenne, eikä arvokasta aikaa ja syvempää ymmärrystä tarvitse kanavoida digimaailman monimutkaisuuksiin – niihin, joihin löytyy oma erikoisosaajansa.

Ota yhteyttä »

Toimintamalli

Kiinni idean tai ongelman ytimeen

Muutokseen vaikuttavien tekijöiden kartoitus

Ratkaisu­vaihto­ehtojen esittely

Erilaisten ratkaisu­vaihto­ehtojen läpi­käynti

Toteutus ja seuranta

Valitun ratkaisumallin käyttöön­otto ja seuranta

AdviZ Oy

Yrityksen perustaja ja toimitus­johtaja Marko Jalonen on luotsannut vuodesta 2015 useita asiakkaita kohti onnistuneita yritystarinoita. 

 

Lisätietoa LinkedIn-profiilissa »

Asiakkaan kertomaa

“AdviZ Oy on toiminut viimeisen kolmen vuoden aikana kierto­talouskonsernimme ulkopuolisena asian­tuntijana/controllerina ICT-ohjelmistojen ja -teknologioiden uudistuksessa, kuten myös toiminta­järjestelmämme kehit­tämisessä ja siihen liittyvissä auditoinneissa. Ulkopuolisen asiantuntijan ja AdviZin toiminta­mallin käyttäminen ICT-palveluissa on todettu kustannus­tehokkaaksi ja parhaan lopputuloksen tarjoavaksi ratkaisuksi konsernillemme, sillä meiltä ei löytynyt ennestään tällaista erityis­osaamista."

-Anne Sjöberg, Palvelupäällikkö, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy

 

"Marko Jalonen on toiminut meillä LHJ Groupissa oikeana kätenä ja teknisenä asian­tuntijana erityisesti ydin­osaamisalueemme ulko­puolisissa teknisissä ratkaisuissa jo pitkään. Erityisesti tällaisia ovat olleet monenkirjavat it-asiat, joiden osalta moitteeton sujuvuus varsinaisen toimialan kanssa on ollut ehdoton edellytys ihan joka päivä. Vuosia jatkunut yhteistyö ja toimialan hyvä tuntemus on mahdol­listanut yhteis­työn myös toiminta­järjestelmään liit­tyvissä asiantuntija­tehtävissä. Laatu- ympäristö- ja turval­lisuusjär­jestelmien prosessien kehittäminen yhdessä teknisenä asian­tuntijana toimivan sparraajan kanssa on tehostanut ja kehittänyt toiminta­tapojamme ruohon­juuritasolta johto­ryhmä­työskentelyyn saakka."

-Immo Sundholm, Toimitusjohtaja, LHJ Group