Valitse sivu

AdviZ Oy

Yritys on perustettu tunnistettuun asiantuntijatarpeeseen, missä asiakasyrityksen liiketoiminta, liiketoimintamalli tai liiketoiminnan strategian tavoitteellinen määrittely sekä strategian jalkauttaminen tarvitsevat tukea. Edellä mainittuihin asioihin liittyvät nykyään vahvasti digitalisaatio, IoT ja tietosuoja-asetus sekä tapa huomioida liiketoiminalle tärkeät sidosryhmät.

AdviZ Oy tuo asiakkaalle merkittävän verkoston ja asiantuntijat liiketoiminnan kehittämiseksi, sekä liiketoimintalähtöisen ymmärryksen ICT-palveluista. Hyvin määritelty ja toteutettu digitalisaatio sekä ICT-palveluiden että kumppaneiden sitouttaminen yrityksen liiketoimintaan ja kasvustrategiaan, antavat paremmat lähtökohdat kasvuun ja menestymiseen.

Kerro, mitä haluat tehdä?

Yrityksen johdolla on ideoita ja ajatuksia oman liiketoiminnan parantamiseksi ja kehittämiseksi. Esimerkiksi ajatus oman yrityksen tuottaman asiakaskokemuksen parantamisesta digitalisaation, IoT:n tai ICT:n ehdoin.  Tai miten saan paremmin sitoutettua oman kumppaniverkoston ja toimittajat yritykseni liiketoimintaan ja kasvutavoitteisiin. Niin ja oman yrityksen tärkein voimavara, eli henkilöstö, miten saan heidät mukaan ja sitoutumaan yrityksen tavoitteisiin.

Valitettavasti asiat jäävät usein ideoinnin ja ajatuksen tasolle, koska vuorokaudessa on vain 24 tuntia.

Ota yhteyttä niin katsomme yhdessä, miten ideasta tehdään totta.

Marko Jalonen

Viime vuosituhannella sain tehdä työtä eri teollisuuden aloilla – ihan työntekijänä – se oli kokemusten aikaa. Valitettavasti sen uraputken eteneminen koki kolauksen, kun sain suoraa palautetta työnjohdolta; ”Jalonen, täällä tehdään niitä tehtäviä jotka annettaan, täällä ei tarvitse ajatella!”. Palautteen ansiosta ajattelin, että minulla on tälle yhteiskunnalle paljon enemmän annettavaa, kuin vain seistä linjan vieressä ja toimia osana kuljetinta.

Yhtenä tärkeimpänä ominaisuutenani pidänkin tapaani keskustella ja käydä läpi organisaation kanssa liiketoiminnan yhteisiä tavoitteita. Jos liiketoiminta, liiketoimintamalli, strategia, missio, visio tai arvot, eivät ole ymmärrettäviä, on johdon asettamien tavoitteiden saavuttaminen erittäin hankalaa… Eli selvällä suomen kielellä tämä tarkoittaa, että jokaisen työntekijän tulisi kokea oman työpanoksen vaikuttavuus sekä tuntea sitoutumista yrityksen arvoihin ja tavoitteisiin.

Laaja tekninen tietotaito ja ICT:n ymmärtäminen sekä liiketoimintalähtöinen ajattelu mahdollistavat toimimiseni erilaisissa asiakasorganisaatioissa ja monissa eri tehtävissä, jopa asiakasyrityksen toimittaja- ja kumppaniverkostossa. Tarvittaessa eri sidosryhmät ja kumppanit pitää tuoda lähelle yrityksen liiketoimintaa ja myös heidät tulisi sitouttaa strategisiin tavoitteisiin.

Työhistoriastani löydät CV:stä.